Název: Projekt -Výstavní prostor- Galerie Rokycany
Další názvy: Project - Exhibition space - Gallery Rokycany
Autoři: Skálová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Kesl, Petr
Oponent: Boháč, František
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18051
Klíčová slova: prefabrikovaná konstrukce;skelet;architektonický návrh;galerie;zatížení;fin
Klíčová slova v dalším jazyce: prefabricated construction;skeleton;architectural design;gallery;load;fin
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá návrhem a vypracováním projektové dokumentace výstavního prostoru Galerie Rokycany. Cílem práce je návrh a výběr vhodného dispozičního a konstrukčního řešení, sestavení zatěžovacích stavů a statický výpočet a posouzení vybrané části konstrukce dle norem ČSN EN. Výkresová část je vypracována v programu AutoCAD 2012 a sestavování zatěžovacích stavů, posouzení a generování zatížení je provedeno v programu FIN 2D.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deals with the design and elaboration of project documentation of exhibition space Gallery Rokycany. The thesis target is to design and selection of a suitable dispositional and structural design, setting up load cases, and structural analysis and assessment of selected parts of the construction according to ČSN EN. Drawing part is made by AutoCAD 2012 and petting up load cases, assessment and generating load combinations is performed in the program FIN 2D.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_-_Katerina_Skalova.pdfPlný text práce13,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Skalova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce389,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Skalova_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Skalova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce167,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18051

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.