Title: Dualistický model struktury akciové společnosti
Other Titles: Dualistic model of structure of joint stock company
Authors: Hiřman, Radek
Advisor: Ficner, Tomáš
Referee: Dvořák, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18059
Keywords: akciová společnost;dualistická struktura;představenstvo;dozorčí rada
Keywords in different language: joint stock company;dualistic structure;management board;supervisory board
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá akciovou společností a způsobem jejího řízení prostřednictvím tzv. dualistického systému uspořádání vnitřních orgánů. V úvodu se práce zaměřuje na akciovou společnost, její charakteristiku a porovnání s ostatními obchodními korporacemi, upravenými zákonem o obchodních korporacích. Rovněž jsou zde v základních bodech vymezeny výhody a nevýhody monistického a dualistického systému. V dalších dvou kapitolách pak práce analyzuje představenstvo a dozorčí radu jako obligatorní orgány dualistické struktury, jejich působnost, postavení členů a okolnosti spojené se vznikem a zánikem členství v těchto orgánech. Poslední kapitola je věnována právní úpravě dualistické struktury ve Spolkové republice Německo a v základních bodech srovnává tuto právní úpravu s úpravou českou.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with joint stock company and its managing through so called dualistic model of structure. At the beginning the thesis focuses on characteristic of joint stock company and comparison with other business corporations provided by Business Corporation Act, followed by specification of basic advantages and disadvantages of monistic and dualistic structure. In next two chapters the thesis analyses the management board and supervisory board as an obligatory organs of dualistic structure, their competences, position of their members and circumstances relevant for establishment and termination of membership in these organs. The last chapter is devoted to legislation of dualistic structure in Federal Republic of Germany and comparison of basic features of this legislation and Czech legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Radek_Hirman.pdfPlný text práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hirman-1.pdfPosudek vedoucího práce788,85 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Hirman-2.pdfPosudek oponenta práce722,62 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Hirman Radek.pdfPrůběh obhajoby práce333,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.