Title: Projekt - Smutečního domu ve středně velkém městě, s technologií výstavby a harmonogramem prací
Other Titles: Project - Funeral hall in larger scale city with construction site device and progress chart
Authors: Bindzar, Nikola
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Boháč, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18071
Keywords: smuteční síň;architektonický návrh;statický výpočet;harmonogram;zařízení staveniště;projektová dokumentace.
Keywords in different language: funeral hall;architectonic proposal;static calculation;progrress chart;construction site device;project documentation.
Abstract: Diplomová práce se zabývá zpracováním zjednodušené projektové dokumentace k provedení stavby pro objekt smutečního domu v Chebu. Dále se zabývá statickým výpočtem vybraných konstrukcí, v technologické části etapami výstavby hlavního technologického a stavebního vybavení, projektem celkového zařízení staveniště s bilancemi materiálů a energií pro stavební část, harmonogramem výstavby technologické části a v neposlední řadě v analytické části porovnáním a zhodnocením provedených činností. Sestavení zatížení a statické posouzení je provedeno podle platných norem ČSN EN.
Abstract in different language: This diploma thesis is aimed at processing of simplified construction documentation for building of funeral hall in Cheb. This thesis also deals with static calculation, construction site device and simple progress chart of the building process. The composition of a load and static appraisal are performed according to valid standarts on ČSN EN.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE _NIKOLA_BINDZAR.pdfPlný text práce13,73 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Bindzar_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce401,89 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Bindzar_oponent.pdfPosudek oponenta práce368,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bindzar_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce206,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18071

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.