Title: Projekt - Obchodní dům pro město do 10 000 obyvatel, s ekonomickým porovnáním stavby
Other Titles: Project - The department store for the city of 10 000 inhabitants, with an economic comparison of building
Authors: Lišková, Stanislava
Advisor: Kesl, Petr
Referee: Boháč, František
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18075
Keywords: obchodní dům;ocelová nosná konstrukce;ocelobetonová nosná konstrukce;ekonomické porovnání;rozpočet;harmonogram
Keywords in different language: the department store;steel load-bearing construction;steel - concrete load-bearing construction;economic comparison;the budget;schedule ofconstruction works
Abstract: Diplomová práce zpracovává projekt obchodního domu. Cílem práce je návrh konstrukčního a dispozičního řešení s ekonomickým porovnáním pro variantní řešení stropů a statické posouzení vybraných prvků nosné konstrukce.Ekonomické porovnání je zpracováno pomocí rozpočtu a harmonogramu v programu KROSplus. Statické posouzení se týká nosné ocelové konstrukce a ocelobetonové spřažené stropnice. Je zpracováno podle norem ČSN EN a za pomoci programu Dlubal RFEM 5.03. Výkresová část je zpracována v programu AutoCAD 2010.
Abstract in different language: This master s thesis deals with project of the department store. The thesis aims to design of construction and dispozition. Economic comparison of construction of two ceilings. And static assessment of selected element bearing structures. Economic comparison of construction of two ceilings deal with the budget and schedule of construction works. The static analysis deals with steel load-bearing construction and steel concrete composite joist. The static analysis according ČSN EN norms. Load case combinations and assessment are performed with the help of program Dlubal RFEM 5.03. Drawing part is done in program AutoCAD 2010.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Stanislava Liskova.pdfPlný text práce13,48 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Liskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Liskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce385,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Liskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce222,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.