Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKesl, Petr
dc.contributor.authorLišková, Stanislava
dc.contributor.refereeBoháč, František
dc.date.accepted2015-03-17
dc.date.accessioned2016-03-15T08:41:59Z-
dc.date.available2014-08-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:41:59Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-02
dc.identifier62925
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18075
dc.description.abstractDiplomová práce zpracovává projekt obchodního domu. Cílem práce je návrh konstrukčního a dispozičního řešení s ekonomickým porovnáním pro variantní řešení stropů a statické posouzení vybraných prvků nosné konstrukce.Ekonomické porovnání je zpracováno pomocí rozpočtu a harmonogramu v programu KROSplus. Statické posouzení se týká nosné ocelové konstrukce a ocelobetonové spřažené stropnice. Je zpracováno podle norem ČSN EN a za pomoci programu Dlubal RFEM 5.03. Výkresová část je zpracována v programu AutoCAD 2010.cs
dc.format92 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobchodní důmcs
dc.subjectocelová nosná konstrukcecs
dc.subjectocelobetonová nosná konstrukcecs
dc.subjectekonomické porovnánícs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectharmonogramcs
dc.titleProjekt - Obchodní dům pro město do 10 000 obyvatel, s ekonomickým porovnáním stavbycs
dc.title.alternativeProject - The department store for the city of 10 000 inhabitants, with an economic comparison of buildingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis master s thesis deals with project of the department store. The thesis aims to design of construction and dispozition. Economic comparison of construction of two ceilings. And static assessment of selected element bearing structures. Economic comparison of construction of two ceilings deal with the budget and schedule of construction works. The static analysis deals with steel load-bearing construction and steel concrete composite joist. The static analysis according ČSN EN norms. Load case combinations and assessment are performed with the help of program Dlubal RFEM 5.03. Drawing part is done in program AutoCAD 2010.en
dc.subject.translatedthe department storeen
dc.subject.translatedsteel load-bearing constructionen
dc.subject.translatedsteel - concrete load-bearing constructionen
dc.subject.translatedeconomic comparisonen
dc.subject.translatedthe budgeten
dc.subject.translatedschedule ofconstruction worksen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Stanislava Liskova.pdfPlný text práce13,48 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Liskova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce366,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Liskova_oponent.pdfPosudek oponenta práce385,64 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Liskova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce222,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18075

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.