Název: Problematika vlastnictví zcizeného automobilu a způsob právní ochrany
Další názvy: The problems of ownership purloined car and the method of legal protection
Autoři: Žďánská, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Šíma, Alexander
Oponent: Psutka, Jindřich
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18095
Klíčová slova: zcizení;oprávnění ke zcizení;právní jednání;náležitosti;vlastnické právo k vozidlu;vlastnictví;nabytí vlastnického práva;vlastník vozidla;držitel vozidla;provozovatel vozidla;neoprávněná osoba;dobrá víra;registr silničních vozidel;technický průkaz vozidla;určení vlastnického práva
Klíčová slova v dalším jazyce: transfer permission to dispose of;legal proceedings;formalities;right of ownership to vehicle;ownership;acquisition of ownership;owner of vehicle;holder of vehicle;vehicle operator;unauthorised person;good faith;register of road transport vehicles;vehicle registration;specifying ownership
Abstrakt: Práce se zabývá problematikou vlastnického práva k automobilu, které bylo zcizeno a předkládá způsob řešení problematiky vzniklé neoprávněným převodem vozidla.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the ownership of the car, which was transfered and presents the method of solution of the problems arising from the unauthorized transfer of the vehicle.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ZDANSKA MARKETA - diplomova prace (Problematika vlastnictvi zcizeneho automobilu a zpusob pravni ochrany).pdfPlný text práce643,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Zdanska.pdfPosudek vedoucího práce839,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Zdanska.pdfPosudek oponenta práce789,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Zdanska.pdfPrůběh obhajoby práce291,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18095

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.