Název: Právní následky rozvodu manželství ve vztahu k nezletilým dětem
Další názvy: The legal consequences of divorce in relation to underage children
Autoři: Zemanová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Spurná, Kristýna
Oponent: Ptáček, Petr
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18112
Klíčová slova: rozvod;nezletilé děti;rodičovská odpovědnost;styk rodiče s dítětem;výživné
Klíčová slova v dalším jazyce: divorce;underage children;parental responsibility;parental contact with a child;maintenance obligations
Abstrakt: Tato práce pojednává o právních následcích rozvodu manželství ve vztahu k nezletilým dětem. Autorka se věnuje svěření dítěte do péče po rozvodu, styku rodiče s dítětem a vyživovací povinnosti rodičů vůči dítěti. Cílem této práce je zkoumání a hodnocení efektivity současné právní úpravy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the legal consequences of divorce in relation to underage children. The author focuses on child custody after divorce,a parental contact with children and maintenance obligations of parents towards the child. The aim of this work is to examine and evaluate the effectiveness of current legislation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Pravni nasledky rozvodu manzelstvi ve vztahu k nezletilym detem.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-posudek vedouciho Zemanova.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-posudek oponenta Zemanova.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajoba Zemanova T..pdfPrůběh obhajoby práce310,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18112

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.