Title: Právní následky rozvodu manželství ve vztahu k nezletilým dětem
Other Titles: The legal consequences of divorce in relation to underage children
Authors: Zemanová, Tereza
Advisor: Spurná, Kristýna
Referee: Ptáček, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18112
Keywords: rozvod;nezletilé děti;rodičovská odpovědnost;styk rodiče s dítětem;výživné
Keywords in different language: divorce;underage children;parental responsibility;parental contact with a child;maintenance obligations
Abstract: Tato práce pojednává o právních následcích rozvodu manželství ve vztahu k nezletilým dětem. Autorka se věnuje svěření dítěte do péče po rozvodu, styku rodiče s dítětem a vyživovací povinnosti rodičů vůči dítěti. Cílem této práce je zkoumání a hodnocení efektivity současné právní úpravy.
Abstract in different language: This thesis deals with the legal consequences of divorce in relation to underage children. The author focuses on child custody after divorce,a parental contact with children and maintenance obligations of parents towards the child. The aim of this work is to examine and evaluate the effectiveness of current legislation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pravni nasledky rozvodu manzelstvi ve vztahu k nezletilym detem.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Zemanova.pdfPosudek vedoucího práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Zemanova.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Zemanova T..pdfPrůběh obhajoby práce310,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.