Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZahradníková, Radka
dc.contributor.authorŠlapáková, Barbora
dc.contributor.refereeWipplingerová, Miloslava
dc.date.accepted2015-05-22
dc.date.accessioned2016-03-15T08:42:27Z-
dc.date.available2014-03-26cs
dc.date.available2016-03-15T08:42:27Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-31
dc.identifier60994
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18119
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na pojmy sporného a nesporného řízení v rámci civilního řízení. Nejprve pojednává o civilním procesu jako takovém a o jeho stěžejních zásadách, které jsou následovány historií obou druhů řízení. Dále se práce snaží najít hranici mezi sporným a nesporným řízením za pomoci vybraných kritérií, se zaměřením na jejich odlišnost. Závěrem porovnává českou právní úpravu sporného a nesporného řízení se zahraničními právními úpravami. Cílem práce je dokázat, že oba druhy jsou samostatnými druhy civilního procesu.cs
dc.format66 s. (123 172 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectcivilní procescs
dc.subjectsporné řízenícs
dc.subjectnesporné řízenícs
dc.subjectcivilně procesní zásadycs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectdiferenciační kritériumcs
dc.titleSporné a nesporné řízení jako druhy nalézacího řízenícs
dc.title.alternativeContentious and non-contentious proceedings as a kind of trial proceedingsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on the concepts of contentious and non contentious proceedings in the context of civil proceedings. At first it discusses the civil trial itself and its main principles, which are followed by a history of both kinds of proceeding. Next part is trying to find the limits between the contentious and non contentious proceedings with using selected criteria, focusing on their differences. Finally, it compares the Czech legislation contentious and non contentious proceedings with foreign legislation. The aim is to prove that both kinds are separate types of civil process.en
dc.subject.translatedcivil trialen
dc.subject.translatedcontentious proceedingen
dc.subject.translatednon contentious proceedingen
dc.subject.translatedcivil procedural principlesen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translateddifferentiation criterionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace Barbora Slapakova.pdfPlný text práce796,55 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Slapakova.pdfPosudek vedoucího práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Slapakova.pdfPosudek oponenta práce650,73 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Slapakova.pdfPrůběh obhajoby práce252,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18119

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.