Title: Diskriminace v zaměstnání
Other Titles: Employment discrimination
Authors: Novotná, Tereza
Advisor: Janák, Martin
Referee: Dittrich, Michal
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18138
Keywords: diskriminace;zákaz;zaměstnání;rovné zacházení;právo;sexuální obtěžování;evropská unie
Keywords in different language: discrimination;ban;employment;equal treatment;law;sexual harassment;the european union
Abstract: Diskriminace je téma, které je aktuální již několik let, přesto zde můžeme nalézt nové poznatky o přístupu k této problematice, jejím řešení a názory. Cílem mé práce bylo objasnit a vymezit základní pojmy zákazu diskriminace v zaměstnání.Právě pojem diskriminace je užíván v běžném životě, je všude kolem nás, velice často se setkáváme se stížnostmi lidí, kteří jsou přesvědčeni, že se stali obětí diskriminačního jednání nejen na pracovišt, ale i kdekoliv jinde. Je potřeba ale ještě hodně úsilí, práce a odhodlání k rozbourání mýtů, které vedou k diskriminaci, ať už je to rasová diskriminace či různé odměňování na základě pohlaví.
Abstract in different language: Discrimination has been an important topic already for many years, but we can always find new ways how to approach it, how to improve it and solve it. The objective of my work was to specify basic terms of prohibition of discrimination at employmentThe term of discrimination has been around us very often, a lot of people are blaming that became a part of target of discrimination, at work or anywhere else. The term of discrimination at work is considered dealing with employe in a less respectful way or other way compare to another employe in comparable situation. But there is still necessary to dedicate a lot of energy and focus to fight again prejudices leading to race discrimination or different rewarding based on the sex.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diskriminace vzamestnani Tereza Novotna.pdfPlný text práce803,76 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Novotna-1.pdfPosudek vedoucího práce938,71 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Novotna-2.pdfPosudek oponenta práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Novotna Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce415,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18138

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.