Title: Potenciál účetních informací pro měření výkonnosti podniku
Other Titles: Potential of accounting information for business performance measurment
Authors: Křížová, Lucie
Advisor: Burešová, Veronika
Referee: Karlovec, Karel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18209
Keywords: výkonnost;účetní výkazy;historie měření výkonnosti;Molins s.r.o.
Keywords in different language: measurement;financial statements;history of performance measurment;Molins s.r.o.
Abstract: Tématem této práce je objasnění potenciálu informací získávaných z účetních výkazů sestavovaných podniky, které jsou potřebné pro samotné měření výkonnosti podniků. Na základě těchto poznatků bylo provedeno měření výkonnosti v podniku Molins s.r.o. Toto měření bylo vypracováno na základě informací dostupných z výkazů sestavovaných v účetní závěrce podniku Molins s.r.o. V prvních čtyřech kapitolách je teoreticky popsán pojem výkonnost, historický vývoj měření výkonnosti podniků, uživatelé informací z analýzy výkonnosti a samotný proces měření výkonnosti. V následujících dvou kapitolách jsou popsány účetní výkazy a informace z nich získávané a popsány ukazatele měření výkonnosti podniků. V posledních třech kapitolách této práce je popsán podnik Molins s.r.o. a byla sestavena analýza výkonnosti za roky 2010, 2011, 2012 a 2013. Na základě této analýzy bylo provedeno zhodnocení situace podniku a byla definována zhodnocení pro podnik Molins s.r.o.
Abstract in different language: The subject of this thesis is a clarification of information from financial statements produced by businesses in order to measure the efficiency of these businesses. Based on this knowledge, a measurement of efficiency was conducted in the Molins s.r.o. company. This measurement is based on information available from financial statements of Molins s.r.o. First four chapters of this thesis discuss four basic terms such as efficiency, historical development of efficiency measurement, users of efficiency analysis and the process of efficiency measurement itself. In following two chapters financial statements and information gained from them, as well as indicators of efficiency measurement are described. Last three chapters in this thesis are dedicated to the company Molins s.r.o itself. The company is introduced and a financial statement from years 2010, 2011, 2012 and 2013 is presented. Finally, on the grounds of this analysis, the company's situation is evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Krizova.pdfPlný text práce3,67 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-bp pv krizova.pdfPosudek vedoucího práce637,18 kBAdobe PDFView/Open
oponent-bp po krizova lucie.PDFPosudek oponenta práce361,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ob krizova 605.PDFPrůběh obhajoby práce261,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.