Title: Controlling pracovního kapitálu ve zvoleném podniku
Other Titles: Controlling of working capital in a selected company
Authors: Vrba, Martin
Advisor: Červený, Josef
Referee: Hinke, Jana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18300
Keywords: controlling;pracovní kapitál;zásoby;pohledávky;finanční majetek
Keywords in different language: controlling;working capital;stock;receivable;financial assets
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na controlling pracovního kapitálu ve společnosti Eutit s.r.o. Cílem této práce je analyzovat pracovní kapitál a možnosti řízení jeho jednotlivých složek v podniku. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje pojem controlling, definuje pracovní kapitál a zabývá se také controllingem jednotlivých složek pracovního kapitálu s důrazem na efektivitu řízení zásob, pohledávek a likvidity. Obsahem praktické části je představení podniku, analýza pracovního kapitálu a controllingových aktivit jeho jednotlivých komponent. Dále je provedena finanční analýza podniku Eutit s.r.o. na základě absolutních a poměrových ukazatelů. K vypracování praktické části byly použity interní materiály a účetní výkazy podniku. Nedílnou součástí této diplomové práce je závěrečné zhodnocení řízení pracovního kapitálu a návrhy na zlepšení v oblasti controllingu pracovního kapitálu a jeho jednotlivých složek.
Abstract in different language: This thesis focuses on controlling working capital in the company Eutit Ltd. The aim of this work is to analyze the possibilities of working capital management and its individual components in the enterprise. The work includes theoretical and practical part. The theoretical part defines the concept of controlling, working capital and also deals with controlling the individual components of working capital with an emphasis on the efficiency of inventory, receivables and liquidity. The practical part contains the introduction of the company, working capital analysis and controlling the activities of its individual components. Furthermore a financial analysis of the company Eutit Ltd. is based on absolute and relative indicators. To develop a practical part were used internal materials and financial statements of the company. An integral part of this thesis is the final assessment of working capital management and proposals for improvement in controlling working capital and its individual components.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Martin_Vrba.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-pv vrba martin.PDFPosudek vedoucího práce382,66 kBAdobe PDFView/Open
oponent-povrba.PDFPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-ob vrba martin.PDFPrůběh obhajoby práce169,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18300

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.