Název: Účetnictví
Další názvy: Accountancy
Autoři: Kubelková, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Nocar, Josef
Oponent: Bárková, Dana
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18305
Klíčová slova: účetnictví;daňová evidence;harmonizace účetnictví;právní úprava;vstup do evropské unie
Klíčová slova v dalším jazyce: accountancy;tax record;harmonization of accounting;legislation;entry into the european union
Abstrakt: Práce krátce popisuje účetnictví a jeho právní úpravu. Dále jsou zde stručně popsány změny po vstupu České republiky do Evropské unie a také se snaží vysvětlit harmonizační snahy s účetnictvím evropským a světovým. K závěru práce je zde porovnání s druhým systém fungujícím v ČR, daňovou evidencí.
Abstrakt v dalším jazyce: The work briefly describes the accounting and his law. Further, they are here briefly described the changes after the entry of the Czech republic into the European union and also trying to explain the harmonisation efforts with the europian accountancy and world accountancy. To the conclusion of the work is here compared with the second system functioning in the Czech republic, the tax record.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
12-2-15z.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Kubelkova ved..pdfPosudek vedoucího práce99,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-SCAN1652_000.pdfPosudek oponenta práce129,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Kubelkova protokol.pdfPrůběh obhajoby práce112,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18305

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.