Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBárková, Dana
dc.contributor.authorMatoušek, Adam
dc.contributor.refereeSeknička, Pavel
dc.date.accepted2015-05-18
dc.date.accessioned2016-03-15T08:44:43Z-
dc.date.available2014-04-08cs
dc.date.available2016-03-15T08:44:43Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-03-31
dc.identifier61287
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18311
dc.description.abstractPodstatou této bakalářské práce je seznámení s prvkem "Mikroprojekt", který je tvořen ve Fondu malých projektů, a to v rámci přeshraniční spolupráce mezi zeměmi Evropské unie, Českou republikou a Polskem. Přeshraniční spolupráce je popsána v rámci územní působnosti Euroregionu Libereckého kraje. Mikroprojekt "Pašeráckej vejkend" byl realizovaný v únoru 2015 v obci Rokytnici nad Jizerou. Vzhledem k tomu, že byl realizován na počátku nového programového období let 014 2020, kdy ještě nebylo čerpání finančních prostředků určené pro dotace z fondů Evropské unie plně rozběhlé, byla akce "Pašeráckej víkend" částečně spolufinancována z finančních prostředků Libereckého kraje, o čemž svědčí i uveřejněné logo na propagačním materiálu. V úvodní teoretické části a přílohách bakalářské práce je obsaženo několik dalších základních prvků tj. Euroregiony v ČR, Evropská územní spolupráce. Dále je teoretické části také zmiňována historie pohraničí - Sudet, Rokytnice nad Jizerou.cs
dc.format34 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectspoluprácecs
dc.subjectmikroprojektcs
dc.subjectdotacecs
dc.subjectfondycs
dc.subjectprojektycs
dc.subjectprogramycs
dc.titleEvropská územní spolupráce, realizace mikroprojektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysacs
dc.title.alternativeEuropean territorial cooperation, the implementation of micro-projects in the Euroregion Neisse-Nisa-Nysaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávní specializacecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe main point of this work is to introduce the element of "micro-projects", which is formed in the Small Projects Fund, in the context of cross-border cooperation between the countries of the European Union, the Czech Republic and Poland. Cross-border cooperation is discussed within the jurisdiction of the Euroregion Liberec Region. Micro-projects "Pašeráckej vejkend" and was implemented in February 2015 in the village of Rokytnice nad Jizerou. Since it was implemented at the beginning of the new programming period 014 - 2020, has not yet been drawing funds for grants from the European Union fully underway. The whole event "Pašeráckej vejkend" was partly co-financed by the Liberec region, as evidenced by i published logo on promotional material. The theoretical part of the thesis and annexes contained several other basic elements ie. Euroregiony in the Czech Republic, European territorial cooperation. The theoretical part is also mentioned borderland history - Sudeten Rokytnice nad Jizerou.en
dc.subject.translatedcooperationen
dc.subject.translatedmicroprojekten
dc.subject.translatedgranten
dc.subject.translatedprojecten
dc.subject.translatedprogramsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
adama_2.pdfPlný text práce885,8 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-matousek ved..pdfPosudek vedoucího práce118,21 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Matousek op..pdfPosudek oponenta práce173,98 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-matousek prot..pdfPrůběh obhajoby práce139,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.