Title: Platební karty
Other Titles: Payment cards
Authors: Vaverková, Karolína
Advisor: Anderlová, Silvie
Referee: Jánošíková, Petra
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18314
Keywords: platební karta;platební styk;bezhotovostní styk;bezkontaktní platba;magnetický proužek;bezpečnost
Keywords in different language: payment card;payment;cashless transaction;contactless payment;magnetic strip;security
Abstract: Tato bakalářská práce je věnována platebním kartám. Cílem práce je poskytnout všeobecný a ucelený přehled o dané problematice. Samotná práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitoly jsou zaměřeny na právní úpravu platebního styku v ČR a způsoby bezhotovostního styku v ČR. Dále už je věnována platebním kartám. Nejprve je popsána historie a objevy spojené s platebními kartami. Poté jsou rozebrány druhy karet, průběh zpracování platby a zabezpečení platebních karet. Závěr práce je věnován finančnímu arbitru a je obohacen příkladem z praxe.
Abstract in different language: This bachelor's work is dedicated to the payment cards. The aim of this work is to provide a general and comprehensive overview of the given issue. The bachelor's work is divided into the several chapters. The first part is focused on the legislation of the payment in Czech Republic and the ways of cashless transaction in the country. The rest is dedicated to the payment cards. First, the history and discoveries, which are associated with credit cards. Then it is looked into the kinds of cards, the process of payment and payment card security. The conclusion is about financial arbiter and it is enriched with experiences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Vaverkova Karolina.pdfPlný text práce707,32 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Vaverkova ved.p..pdfPosudek vedoucího práce104,93 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Vaverkova op..pdfPosudek oponenta práce97,7 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Vaverkova prot..pdfPrůběh obhajoby práce93,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18314

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.