Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNocar, Josef
dc.contributor.authorLevora, Vojtěch
dc.contributor.refereeVlček, Zdeněk
dc.date.accepted2015-02-05
dc.date.accessioned2016-03-15T08:44:49Z-
dc.date.available2013-04-25cs
dc.date.available2016-03-15T08:44:49Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-03-28
dc.identifier56729
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18318
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o hodnotovém zachycení podnikatelského procesu individuálního podnikatele. V právním prostředí České republiky jsou tři varianty: účetnictví, daňová evidence, evidence příjmů při uplatňování paušálních výdajů. Práce se zvláště zabývá dopady na daňový základ při přechodu z daňové evidence na účetnictví.cs
dc.format80 s. (123 451 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdaňová evidencecs
dc.subjectúčetnictvícs
dc.subjectdaňový základcs
dc.subjectindividuální podnikatel.cs
dc.titlePřechod mezi daňovou evidencí a účetnictvím s dopadem na daňový základcs
dc.title.alternativeThe changeover between the tax evidence and the accountancy with impact on the tax baseen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the value depiction of individual entrepreneur's business process. There are three options in the legal environment of the Czech Republic: accounting, tax evidence, and evidence using expenses set by income percentage. It especially deals with the impacts on the tax base that are connected to the transfer changes from tax evidence to accounting.en
dc.subject.translatedtax evidenceen
dc.subject.translatedaccountingen
dc.subject.translatedtax baseen
dc.subject.translatedindividual entrepreneur.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplommova prace - Vojtech Levora.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posud. ved. prace Levora.pdfPosudek vedoucího práce45,05 kBAdobe PDFView/Open
oponent-op. posudek Levora.pdfPosudek oponenta práce40,87 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-protokol Levora.pdfPrůběh obhajoby práce43,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.