Title: Přechod mezi daňovou evidencí a účetnictvím s dopadem na daňový základ
Other Titles: The changeover between the tax evidence and the accountancy with impact on the tax base
Authors: Levora, Vojtěch
Advisor: Nocar, Josef
Referee: Vlček, Zdeněk
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18318
Keywords: daňová evidence;účetnictví;daňový základ;individuální podnikatel.
Keywords in different language: tax evidence;accounting;tax base;individual entrepreneur.
Abstract: Tato diplomová práce pojednává o hodnotovém zachycení podnikatelského procesu individuálního podnikatele. V právním prostředí České republiky jsou tři varianty: účetnictví, daňová evidence, evidence příjmů při uplatňování paušálních výdajů. Práce se zvláště zabývá dopady na daňový základ při přechodu z daňové evidence na účetnictví.
Abstract in different language: This thesis deals with the value depiction of individual entrepreneur's business process. There are three options in the legal environment of the Czech Republic: accounting, tax evidence, and evidence using expenses set by income percentage. It especially deals with the impacts on the tax base that are connected to the transfer changes from tax evidence to accounting.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplommova prace - Vojtech Levora.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posud. ved. prace Levora.pdfPosudek vedoucího práce45,05 kBAdobe PDFView/Open
oponent-op. posudek Levora.pdfPosudek oponenta práce40,87 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-protokol Levora.pdfPrůběh obhajoby práce43,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18318

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.