Title: Insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení se zaměřením na poctivý úmysl dlužníka
Other Titles: Insolvency petition connected with debt relief proposal focusing on honest intention of the debtor
Authors: Rácová Touschková, Michala
Advisor: Vlček, Zdeněk
Referee: Anderlová, Silvie
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18328
Keywords: insolvenční zákon;insolvenční řízení;dlužník;věřitel;úpadek;konkurs;oddlužení;společné oddlužení manželů;insolvenční návrh;poctivý úmysl
Keywords in different language: insolvency act;insolvency proces;debtor;creditor;bankruptcy;audition;disencumbrance;common disencumbrance of a married couple;insolvency application;honourable scheme
Abstract: Úpadek či hrozící úpadek a způsoby jeho řešení upravuje insolvenční zákon. Úpadek či hrozící úpadek dlužníka lze řešit několika způsoby, kterými jsou konkurs, reorganizace a oddlužení. Insolvenční řízení lze zahájit pouze na návrh dlužníka nebo věřitele. Insolvenční návrh musí obsahovat předepsané náležitosti. Lze s ním spojit návrh na povolení oddlužení. Oddlužení upřednostňuje sociální aspekty před ekonomickými. Návrh na povolení oddlužení může podat jen dlužník. Velká revizní novela insolvenčního zákona přinesla jako novinku možnost, aby si manželé podali společný návrh na oddlužení. Insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení lze podat pouze na předepsaném formuláři. Jestliže lze se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že je návrhem na povolení oddlužení sledován nepoctivý záměr, insolvenční soud ho zamítne.
Abstract in different language: The Insolvency Act regulates the metods how to solve a failure or nemace of a failure with. Generally used methods for solving these situation are bankruptcy, reorganization and disencumbrance. The insolvency application must give all the prescribed requirements. It can be passed together with the request for disencumbrance or reorganization. The method of disencumbrance regards the social aspects to the economical ones. The amendement of the Insolvency Act brings a new possibility for married couples - to pass their join application for disencumbrance. The insolvency application joined to the request of disencumbrance must be written and passed only on a particular form. The Insolvency Court can reject the application in a case of presupposition that the suggested process could follow any dishonourable scheme.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Racova Touschkova Michala.pdfPlný text práce913,52 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Racova -touschkova ved..pdfPosudek vedoucího práce90,9 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Racova oponent.pdfPosudek oponenta práce113,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Racova Touschkova.pdfPrůběh obhajoby práce112,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18328

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.