Title: Analýza kulturních volnočasových aktivit v Chodově
Other Titles: Analysis of cultural leisure activities in Chodov
Authors: Štecová, Romana
Advisor: Králová, Lenka
Referee: Kunešová, Hana
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18332
Keywords: městský marketing;marketing kultury;volný čas;analýza volnočasových aktivit
Keywords in different language: city marketing;cultural marketing;leisure time;analyses of leisure activities
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu volnočasových aktivit v Chodově, která je orientovaná na kulturu. První část teoretické práce je zaměřena na pojmy, jako je městský marketing, marketing kultury a volný čas. Druhá část teoretické práce patří obecnému seznámení se s městem Chodov. Praktická část je zaměřena na analýzu nabídky volnočasových aktivit v Chodově. Součástí praktické části je vyhodnocení dotazníkového šetření, které mapuje současné preference ve využívání volného času chodovského obyvatelstva. Toto dotazníkové šetření napomáhalo k návrhům na zlepšení a realizaci nových projektů. Návrhy, které jsou v práci navržené, by mohly sloužit k lepší konkurenceschopnosti města a spokojenosti obyvatel.
Abstract in different language: This thesis represents analyses of leisure activities in Chodov, specifically oriented towards cultural activities. The first part of the theoretical component introduces city marketing, cultural marketing and leisure time; the second part introduces the city of Chodov. The practical component concentrates on the analyses of the selection of leisure activities in Chodov. Among other things, the practical component introduces survey results that share the preferences of the inhabitants of Chodov. The survey results assisted in improving the current leisure activity selection and help plan future projects. Proposals mentioned in the thesis could improve marketability of the city, as well as the happiness of the residents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Stecova.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Stecova R. - V.PDFPosudek vedoucího práce723,21 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Stecova R. - O.PDFPosudek oponenta práce918,21 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Stecova R. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce269,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.