Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCimler, Petrcs
dc.contributor.authorMacht, Pavelcs
dc.contributor.refereeKrálová, Lenkacs
dc.date.accepted2015-06-10cs
dc.date.accessioned2016-03-15T08:45:13Z-
dc.date.available2014-10-25cs
dc.date.available2016-03-15T08:45:13Z-
dc.date.issued2015cs
dc.date.submitted2015-04-24cs
dc.identifier62952cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18356-
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na strategii malé firmy v Třemošné, která nakupuje a prodává textilní zboží. V této práci je obvykle napsána teoretická část, která popisuje danou problematiku a pak je k nim přiřazena praktická část. Nejdříve je zpracována charakteristika firmy, její postavení na trhu a podnikatelské prostředí v České republice. Dále je popsáno marketingové prostředí firmy a je vytvořena SWOT analýza. V poslední části jsou vypsány návrhy, které by měli firmě pomoci v činnosti.cs
dc.format59cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectživnostcs
dc.subjectmarketingové prostředícs
dc.subjectswot analýzacs
dc.titleStrategie vybrané obchodní firmycs
dc.title.alternativeBusiness strategy of the selected companyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on the strategy of the small company in Třemošná that buys and sells textile goods. In this thesis is usually written theoretical part that describes particular isme and then is assigned to them the practical part. At first are described characteristic of the firm, its position on the market and business environment in the Czech Republic. Next is described marketing environment and made SWOT analysis. The last are written suggestions that should help to the firm in its business.en
dc.subject.translatedmarketing mixen
dc.subject.translatedbusinessen
dc.subject.translatedmarketing environmenten
dc.subject.translatedswot analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Macht.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Macht_V.pdfPosudek vedoucího práce803,37 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Macht_O.pdfPosudek oponenta práce955,51 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Macht_P.pdfPrůběh obhajoby práce218,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18356

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.