Title: Analýza a hodnocení činnosti vybraného poskytovatele služeb
Other Titles: Analysis and evaluation of selected services provider´s act
Authors: Froňková, Veronika
Advisor: Kunešová, Hana
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18359
Keywords: sport;služby ve sportu;marketingový mix;mystery shopping;benchmarking;tj lokomotiva plzeň
Keywords in different language: sport;services in sport;marketing mix;mystery shopping;benchmarking;tj lokomotiva plzeň
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a hodnocení činnosti vybraného poskytovatele služeb. Cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat služby squashového centra TJ Lokomotiva Plzeň, zhodnotit tyto služby v porovnání s konkurenčními squashovými centry a formulovat návrhy zlepšení nebo rozšíření poskytovaných služeb. Teoretická část se zabývá sportem jako ekonomických statkem, službami ve sportu a marketingovým mixem ve sportu. Praktická část obsahuje charakteristikou TJ Lokomotiva Plzeň, podrobnou analýzou služeb squashového centra podle marketingového mixu ve sportu, porovnáním služeb squashového centra s konkurenčními squashovými centra. V závěrečné části práce jsou vytvořeny návrhy na zkvalitnění a rozšíření služeb squashového centra TJ Lokomotiva Plzeň.
Abstract in different language: This Bachelor work is focused on the analysis and evaluation of the selected service provider. The target of this work was to analyze the service of the squash center TJ Lokomotiva Plzeň, to evaluate these services in comparison with competitive squash centers and to formulate suggestions for improvement or expansion of services. The theoretical part deals with sport as economic goods, services and sport marketing mix in sport. The practical part contains characteristic TJ Lokomotiva Plzeň, detailed analysis services squash center according to the marketing mix in sports and comparing squash center services with competitive squash centers. In the final part of my work, there are made suggestions how to improve and to expand services squash center TJ Lokomotiva Plzeň.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Fronkova_Analyza_a_hodnoceni_cinnosti_vybraneho_poskytovatele_sluzeb.pdfPlný text práce1,66 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Fronkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce704,81 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Fronkova_O.pdfPosudek oponenta práce642,82 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Fronkova_P.pdfPrůběh obhajoby práce178,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.