Název: Marketing maloobchodu vybrané firmy
Další názvy: Retail marketing of a particular company
Autoři: Kestnerová, Magdalena
Vedoucí práce/školitel: Čechurová, Lenka
Oponent: Cimler, Petr
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18369
Klíčová slova: maloobchod;marketing maloobchodu;marketingové nástroje;marketingový mix
Klíčová slova v dalším jazyce: retail;retail marketing;marketing instruments;marketing mix
Abstrakt: Cílem bakalářské práce "Marketing vybrané maloobchodní firmy" je analyzovat marketingové nástroje v maloobchodní jednotce Tesco Stores a.s. ČR, konkrétně ve vybrané prodejně Tesco Expres. První část práce popisuje základní informace o maloobchodu a druzích maloobchodních jednotek. Pozornost je zaměřena také na trendy v maloobchodě. Druhá kapitola se zabývá představením společnosti Tesco. Dále jsou představeny nástroje marketingového mixu, které jsou aplikovány do prostředí vybrané společnosti. V závěru práce jsou interpretovány výsledky provedeného dotazníkového šetření, ze kterého vychází zhodnocení a návrhy, které mohou sloužit jako podklad pro rozvoj Tesco Expres.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis "Retail marketing of a particular company" is to analyze marketing instruments in the retail company Tesco Stores Czech Republic, a.s., specifically in Tesco Expres. The first part describes the basic information on business retail and types of retail units. The attention also focuses on the trends in the retail. The second chapter deals with introducting of the Tesco company. Marketing mix instruments, which are applied to the chosen company, are introduced in the next part of the thesis. The results of the executed questionnaire survey are interpreted in the conclusion of the thesis. The recommendations and suggestions are formulated according to the results, which could be used for development of Tesco Expres.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kestnerova_Magdalena.pdfPlný text práce4,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Kestnerova_V.pdfPosudek vedoucího práce821,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Kestnerova_O.pdfPosudek oponenta práce627,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Kestnerova_P.pdfPrůběh obhajoby práce182,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18369

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.