Title: Marketing maloobchodu vybrané firmy
Other Titles: Retail marketing of a particular company
Authors: Kestnerová, Magdalena
Advisor: Čechurová, Lenka
Referee: Cimler, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18369
Keywords: maloobchod;marketing maloobchodu;marketingové nástroje;marketingový mix
Keywords in different language: retail;retail marketing;marketing instruments;marketing mix
Abstract: Cílem bakalářské práce "Marketing vybrané maloobchodní firmy" je analyzovat marketingové nástroje v maloobchodní jednotce Tesco Stores a.s. ČR, konkrétně ve vybrané prodejně Tesco Expres. První část práce popisuje základní informace o maloobchodu a druzích maloobchodních jednotek. Pozornost je zaměřena také na trendy v maloobchodě. Druhá kapitola se zabývá představením společnosti Tesco. Dále jsou představeny nástroje marketingového mixu, které jsou aplikovány do prostředí vybrané společnosti. V závěru práce jsou interpretovány výsledky provedeného dotazníkového šetření, ze kterého vychází zhodnocení a návrhy, které mohou sloužit jako podklad pro rozvoj Tesco Expres.
Abstract in different language: The aim of the thesis "Retail marketing of a particular company" is to analyze marketing instruments in the retail company Tesco Stores Czech Republic, a.s., specifically in Tesco Expres. The first part describes the basic information on business retail and types of retail units. The attention also focuses on the trends in the retail. The second chapter deals with introducting of the Tesco company. Marketing mix instruments, which are applied to the chosen company, are introduced in the next part of the thesis. The results of the executed questionnaire survey are interpreted in the conclusion of the thesis. The recommendations and suggestions are formulated according to the results, which could be used for development of Tesco Expres.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kestnerova_Magdalena.pdfPlný text práce4,33 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kestnerova_V.pdfPosudek vedoucího práce821,12 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kestnerova_O.pdfPosudek oponenta práce627,44 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kestnerova_P.pdfPrůběh obhajoby práce182,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18369

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.