Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZachová, Markéta
dc.contributor.authorTopolčany, Petra
dc.date.accepted2015-05-18
dc.date.accessioned2016-03-15T08:45:45Z-
dc.date.available2014-06-13cs
dc.date.available2016-03-15T08:45:45Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier61930
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18400
dc.description.abstractVe své bakalářské práce se zabývám aplikací multikulturní výchovy na vybrané mateřské škole v České republice a Německu. V teoretické části porovnávám kurikulární dokumenty obou zemí a uvádím stručnou charakteristiku vybraných mateřských škol. V praktické části formuluji výzkumné otázky, zabývám se metodami kvalitativního výzkumu a uvádím výsledky tohoto výzkumu. Zaměřuji se na aplikaci multikulturní výchovy v daných školkách, použité metody, názor rodičů i pedagogů a zvláštnosti církví zřizovaných škol ve vztahu k multikulturní výchově.cs
dc.format60 s. (67 592 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmultikulturní výchovacs
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs
dc.subjectcírkevní školycs
dc.titleAplikace multikulturní výchovy v prostředí mateřské školy v České republice a Německu - srovnávací studiecs
dc.title.alternativeApplication of multicultural education in kindergarten background in Czech republic and Germanyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedMy bachelor´s thesis is focused on application of multicultural education in selected kindergartens in the Czech republic and Germany. In the theoretical part I compare the curriculum documents of both countries and I present brief characteristic of these kindergartens. In the practical part there I formulate investigative questions. Also I deal with the methods used in qualitative research and I mention the results of this research. I focus on the application of multicultural education in these schools, the methods used, the opinion of parents and teachers and specificities Church constitution schools in relation to multicultural education.en
dc.subject.translatedmulticultural educationen
dc.subject.translatedpreschool educationen
dc.subject.translatedchurch constitution schoolsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Finalni verze I..pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Topolcany VP.pdfPosudek vedoucího práce58,43 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Topolcany OP.pdfPosudek oponenta práce31,92 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Topolcany O.pdfPrůběh obhajoby práce13,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18400

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.