Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGažáková, Eva
dc.contributor.authorNěmejcová, Zuzana
dc.date.accepted2015-05-18
dc.date.accessioned2016-03-15T08:45:46Z
dc.date.available2014-06-13cs
dc.date.available2016-03-15T08:45:46Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier62149
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18402
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá využitím motivů příběhu pro děti v mateřské škole za pomoci metody práce s příběhem. Při práci je kladen důraz na osobnostní a sociální rozvoj dítěte. Práci tvoří dvě části, teoretická a praktická. Praktická část je doplněna o část výzkumnou. Teoretická část seznamuje stručně s vývojem dítěte, zabývá se osobnostně orientovanou výchovou, požadavky na předškolní vzdělávání a metodami dramatické výchovy. V praktické části je popsána metodika, jak s konkrétním příběhem pracovat. Výzkumná část obsahuje vyhodnocení dotazníkového šetření, jež jsem provedla mezi učitelkami mateřských škol.cs
dc.format45 s. (57248 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdramatická výchovacs
dc.subjectpráce s příběhemcs
dc.subjectosobnostní a sociální rozvojcs
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs
dc.titleMetody dramatické výchovy v MŠ "Využití motivů příběhu pro děti s důrazem na osobnostní a sociální rozvoj"cs
dc.title.alternativeUtilizing themes of the story for children with an emphasis on personal and social developmenten
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis is considering with motifs of story for kids in nursery school with the support of methods of work with the story. During workshop is emphasising personal and social progress of the child. The work consists two parts: theoretical and practical. In the practical part add research part. Theoretical part is briefly introducing with child progress, dealing with personality-oriented education, requirements for pre-school and drama education methods. In the practical part is describing the methodology of how to work with a concrete story. The research part contains an evaluation of questionnaire survey I conducted among nursery school teachers.en
dc.subject.translateddramatic educationen
dc.subject.translatedwork with storyen
dc.subject.translatedpersonality-oriented educationen
dc.subject.translatednursery school educationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kopie b.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Nemejcova VP.pdfPosudek vedoucího práce36,4 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Nemejcova OP.pdfPosudek oponenta práce39,21 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Nemejcova O.pdfPrůběh obhajoby práce13,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18402

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.