Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZachová, Markéta
dc.contributor.authorRendlová, Magdalena
dc.date.accepted2015-05-18
dc.date.accessioned2016-03-15T08:45:46Z-
dc.date.available2014-06-13cs
dc.date.available2016-03-15T08:45:46Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-15
dc.identifier62153
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18404
dc.description.abstractTématem mé bakalářské práce je Problematika adaptace dětí cizinců předškolního věku do sociokulturně odlišného prostředí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části vymezuji, jaké dítě můžeme považovat za dítě cizince a dále pojem sociální znevýhodnění. V dalších kapitolách teoretické části popisuji adaptaci dítěte a její průběh v mateřské škole, kulturní šok a specifika práce pedagoga s dítětem cizincem. Praktická část obsahuje tři kazuistické příběhy dětí cizinců předškolního věku, které byly zpracovány na základě pozorování těchto dětí v prostředí mateřských škol.cs
dc.format43 s. (71 683 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpředškolní věkcs
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs
dc.subjectdítě cizineccs
dc.subjectsociální znevýhodněnícs
dc.subjectčeská legislativacs
dc.subjectadaptacecs
dc.subjectkulturní šokcs
dc.subjectmultikulturní výchovacs
dc.titleProblematika adaptace dětí cizinců předškolního věku do sociokulturně odlišného prostředícs
dc.title.alternativeIssues of foreigner children´s adaptation in preschool age to the environment which has social and cultural diversityen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe theme of my bachelor´s thesis is The problems with adaptation preschool children of foreigners to different socio-cultural environment. The thesis is focused on working with children those can not speak czech properly and their successful adaptation among others in kindergarten. Research in last chapter is focused on three concrete example of foreign children in czech nursery school and the specifics, adaptation in our socio-cultural environment and cooperation between kindergarten and parents.en
dc.subject.translatedpreschool ageen
dc.subject.translatedpreschool educationen
dc.subject.translatedchild foreigneren
dc.subject.translatedsocial disadvantageen
dc.subject.translatedchzech legislationen
dc.subject.translatedadaptationen
dc.subject.translatedculture shocken
dc.subject.translatedmulticultural educationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PROBLEMATIKA ADAPTACE DETI CIZINCU PREDSKOLNIHO VEKU DO SOCIOKULTURNE ODLISNEHO PROSTREDI.pdfPlný text práce921,84 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Rendlova VP.pdfPosudek vedoucího práce53,04 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Rendlova OP.pdfPosudek oponenta práce36,12 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Rendlova O.pdfPrůběh obhajoby práce12,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18404

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.