Title: Problematika bilingvismu u dětí v prostředí MŠ
Other Titles: The issue of bilingualism in children in nursery school environment
Authors: Stulíková, Iveta
Advisor: Zachová, Markéta
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18412
Keywords: bilingvismus;bilingvní rodina;bilingvní výchova;předškolní vzdělávání;cizinci;migrace;multikulturní výchova
Keywords in different language: bilingualism;bilingual family;bilingual education;preschool education;foreigners;migration;multicultural education
Abstract: V bakalářské práci jsou na základě odborné literatury teoreticky vymezeny pojmy bilingvismus, bilingvní rodina a dále jsou specifikovány některé aspekty předškolního vzdělávání dětí cizinců v českých mateřských školách. Praktická část pojednává o výzkumu zaměřeném především na zkušenosti učitelek mateřských škol s dětmi cizinců. Hlavní metodou kvalitativně orientovaného výzkumu je polostrukturovaný rozhovor s učitelkami mateřských škol. Dále je zpracována případová studie dítěte navštěvujícího MŠ v cizině.
Abstract in different language: In the bachelor´s thesis upon special literature, bilingualism and bilingual family are named. Furthermore there are specified pre-eduticational aspects of foreigner children in Czech preschools. The practical part is focused on the investigation concentrated mostly on the experience of the preschool teachers with foreigner children. The main method of the qualitatively orientated research is a semi-structured interview with preschool teachers. Furthemore there is elaborated a specific study of a Czech child visiting a preschool in a foreign country.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Stulikova.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Stulikova VP.pdfPosudek vedoucího práce48,82 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Stulikova OP.pdfPosudek oponenta práce31,28 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Stulikova O.pdfPrůběh obhajoby práce16,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18412

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.