Title: Specifikum inscenační tvorby s dětmi v MŠ
Other Titles: Specifics of staging creation with kindergarten children
Authors: Ettlerová, Dagmar
Advisor: Gažáková, Eva
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18413
Keywords: mateřská škola;dramatická výchova;inscenační tvorba;hudební koláž
Keywords in different language: kindergarten;drama in education;staging creation;musical collage
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo popsat specifikum inscenační tvorby s dětmi v mateřské škole. Tématem je divadelní ztvárnění pohádky o Sněhurce v propojení s vážnou hudbou. V teoretické části práce jsou objasněny některé aspekty dramatické výchovy týkající se zejména předškolních dětí, podpořené odbornou literaturou. Praktická část se zabývá konkrétní realizací inscenace a specifiky práce s předškolními dětmi ověřené v praxi. Vytvořené podklady mohou posloužit jako inspirace pro podobný záměr jiných pedagogů v mateřské škole.
Abstract in different language: The objective of this Thesis is to describe the specifics of staging creation with kindergarten children, its particular topic being a scenic interpretation of the fairy tale about Snow White in connection with classical music. Based on professional literature, the theoretic part of the Thesis explains several aspects of the drama in education with focus on preschool-age children. The practical part deals with the actual execution of the interpretation and with the particularities of working with preschool-age children proven in practise. The created materials presented in this Thesis may serve as a source of inspiration for similar projects of other kindergarten teachers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
D.Ettlerova_BP_31.3.2015 na CD a STAG.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Ettlerova VP.pdfPosudek vedoucího práce37,98 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Ettlerova OP.pdfPosudek oponenta práce36,81 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Ettlerova O.pdfPrůběh obhajoby práce11,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18413

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.