Title: Specifika práce s dětmi cizinců na 1. stupni ZŠ
Other Titles: The specifics of working with children of foreigners in the first primary school
Authors: Zíbarová, Andrea
Advisor: Zachová, Markéta
Issue Date: 2015
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18419
Keywords: dítě s odlišným mateřským jazykem;integrace;komunikace;připravenost učitelů;specifika práce
Keywords in different language: child with different mother tongue;integration;communication;preparation of teachers;specific work
Abstract: Tato práce se zabývá specifičností práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem na prvním stupni. Zda opravdu je práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem specifická a pokud ano, v čem. Jaké metody a prostředky učitelé využívají ve výuce. A zda jsou na práci s dětmi cizinců dostatečně připravovány na fakultách.
Abstract in different language: This thesis deals with the specificity of work with children with a different mother tongue in the first grade. If you really work with children with a different mother tongue specific, and if so, how. What methods and tools teachers use in the classroom. And if they are to work with children of foreigners sufficiently prepared on the faculties.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP ZIBAROVA (1).pdfPlný text práce2,1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Zibarova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Zibarova OP0001.pdfPosudek oponenta práce900,58 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Zibarova0001.pdfPrůběh obhajoby práce196,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18419

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.