Název: Inkluzivní školy jako příklady dobré praxe v současném vzdělávání.
Další názvy: The Inclusive Education as an Example of the Good Practice in the Contemporary Education.
Autoři: Kovářová, Hana
Vedoucí práce/školitel: Slowík, Josef
Datum vydání: 2015
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18420
Klíčová slova: integrace;inkluze;integrované vzdělávání;inkluzivní vzdělávání;inkluzivní učitel;žáci se speciálními vzdělávacími potřebami;individuální vzdělávací plán
Klíčová slova v dalším jazyce: inclusive education;integration education;inclusive teacher;pupils with specific education needs;individual education plan
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá podmínkami vzdělávání v současné praxi základních škol v Karlovarském kraji a předkládá informace o výhodách či nevýhodách při realizaci inkluzivního vzdělávání na vybraných školách. Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů a vývoji inkluzivních myšlenek, které vycházejí z diskuse vybraných autorů. Vymezuje výhody i úskalí inkluzivního vzdělávání z pohledu pedagogů, žáků a rodičů. Předkládá shrnutí systémového nastavení současného vzdělávání v České republice. V praktické části se zabýváme specifikací výhod či nevýhod inkluzivního vzdělávání na konkrétních příkladech škol. Dotazníkovým šetřením a technikou polostrukturovaného rozhovoru s učiteli a žáky porovnáváme vybrané školy z hlediska hodnotové dimenze z oblasti politiky, kultury a praxe školy.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with current practices and conditions of education in primary schools in the Carlsbad region. It submits information about advantages and disadvantages of inclusive educational process in selected schools. The theoretical part focuses on the definitions of basic concepts and the development of inclusive ideas, which are based on the discussion of selected authors. This part also addresses the benefits and pitfalls of inclusive education from the perspective of teachers, pupils, and parents. It also presents a summary of current educational systems in the Czech Republic. In the research part we deal with specific advantages and disadvantages of inclusive education using examples from selected schools. We are comparing the value approach to inclusion by questionnaire survey and semi-structured interview techniques with teachers and pupils of selected schools. Emphasis is placed on acknowledging the value of diversity and putting them into practice under appropriate conditions and educational strategies, which develops quality students.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace 28 6 .pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Kovarova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce882,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Kovarova OP0001.pdfPosudek oponenta práce686,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Kovarova0001.pdfPrůběh obhajoby práce201,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18420

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.