Title: Školní drama jako prostředek výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Příchod věrozvěstů na Velkou Moravu
Other Titles: School drama as a teaching method in educational field "A man and his world": A journey of Christian missionaries to Great Moravia
Authors: Šůhová, Tereza
Advisor: Gažáková, Eva
Issue Date: 2015
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18425
Keywords: dramatická výchova;školní drama;strukturované drama;věrozvěstové;Konstantin a Metoděj
Keywords in different language: drama education;school drama;structured drama;missionaries;Konstantin and Metoděj
Abstract: Tato práce představuje školní drama na námět ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Je rozdělena do dvou částí, praktické a teoretické. Teoretická část vymezuje hlavní pojmy dramatické výchovy, klíčové principy a cíle oblasti. Dále popisuje její metody a techniky. Následující kapitola je věnována školnímu dramatu jako formě práce. Praktická část zahrnuje scénář školního dramatu Příchod věrozvěstů na Velkou Moravu s popisem realizace lekce a také její reflexi.
Abstract in different language: The purpos of this thesis is to introduce a school drama as a teaching method in the educational field "A man and his world". It is devided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part defines the main terminology of drama teaching, explains key principles and objects. Next chapter describes teaching methods and techniques of drama education. The third chapter concentrates on school drama as a teaching method. The practial part presents school drama inspired by the journey of Christian missionaries to Great Moravia. This lesson has been implemented in primary school and reviewed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Suhova_2015.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Suhova VP0001.pdfPosudek vedoucího práce583,91 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Suhova OP0001.pdfPosudek oponenta práce635,42 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Suhova0001.pdfPrůběh obhajoby práce217,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18425

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.