Title: Podniky a podnikání v regionálním rozvoji
Other Titles: Enterprises and entrepreneurship in regional development
Authors: Apoštol, Ladislav
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Pavlák, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18527
Keywords: podnikání;malé a střední podniky;region;regionální rozvoj;so orp cheb;dotazníkové šetření;analýza;výzkum
Keywords in different language: entrepreneurship;small and medium sized enterprises;region;regional development;so orp cheb;questionnaire;analysis;survey
Abstract: Předmětem prezentované bakalářské práce "Podniky a podnikání v regionálním rozvoji" je zhodnocení významu malých a středních podniků v rámci regionálního rozvoje SO ORP Cheb. První kapitola je zaměřena na definování základních pojmů souvisejících se zkoumanou problematikou. Další část se věnuje teoriím regionálního rozvoje se zaměřením na analýzu malých a středních podniků. Třetí kapitola analyzuje činnost malých a středních podniků v rámci České republiky. Další kapitola charakterizuje vybraný region. Součástí je analýza faktorů majících vliv na regionální rozvoj a SWOT analýza. Poslední kapitola hodnotí výsledky dotazníkového šetření. Toto šetření je zaměřeno na názory představitelů jednotlivých obcí v regionu.
Abstract in different language: The aim of the submitted Bachelor´s thesis titled "Enterprises and entrepreneurship in regional development" is to evaluate an importance of small and medium-sized enterprises within the regional development in SO ORP Cheb. The first chapter is focused on defining fundamental terms related to the examined issue. Next part discusses regional development theories with concentration on analysis of small and medium-sized enterprises. The third chapter is dedicated to analysis of small and medium-sized enterprises within the Czech Republic. Next section contains issues of the chosen region. Analysis of factors that have an impact on regional development and SWOT analysis are included. The last chapter evaluates questionnaire survey outcomes. This questionnaire is focused on particular opinions of municipal representatives.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_K11B0021P.pdfPlný text práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Apostol L. - V.PDFPosudek vedoucího práce592,53 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Apostol L. - O.PDFPosudek oponenta práce526,88 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Apostol L. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce256,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18527

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.