Title: Analýza hospodaření podniku v době hospodářské krize
Other Titles: An analysis of economic results of a company in the time of an economic crisis
Authors: Bolková, Zora
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Pavlák, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18528
Keywords: hospodářská krize;finanční analýza;likvidita;rentabilita;aktivita
Keywords in different language: economic cricis;financial analysis;liquidity;profitability;activity
Abstract: Předložená bakalářská práce popisuje analýzu hospodaření podniku, konkrétně hotelu Bristol a. s., v době hospodářské krize. Cílem práce je analyzovat finanční situaci vybraného podniku, vyhodnotit jeho finanční zdraví a vytvořit vhodná opatření a doporučení do budoucna. Analyzováno je období 2009-2013. První kapitola představuje úvod do finanční analýzy. Druhá kapitola je věnována popisu vybraného podniku. Třetí kapitola pojednává o samotné hospodářské krizi. Ve čtvrté kapitole je zpracována finanční analýza, která se skládá z absolutních, poměrových, rozdílových ukazatelů. V neposlední řadě do kapitoly spadají souhrnné ukazatele, bankrotní a bonitní modely, za jejichž pomoci je vyhodnoceno finanční zdraví podniku. Pátá kapitola představuje shrnutí finanční analýzy podniku a podněty do budoucna.
Abstract in different language: The submitted bachelor final project describes the analysis of company economy, namely Bristol hotel, Ltd., during economic crisis. The objective of the project is to analyse the financial situation of the selected company, to evaluate its financial health and generate applicable precautions and recommendations for the future. The analysed period was between the years 2009 and 2013. The first chapter introduces the financial analysis. The second chapter is dedicated to a specification of a selected company. The third chapter deals with the economic crisis itself. The fourth chapter processes the financial analysis which is composed of absolute, ratio and differential indicators.This chapter also covers general indicators, bankrupt and value models that help to evaluate the financial health of the company. The fifth chapter summarises the financial analysis of the company and future suggestions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Zora Bolkova.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Bolkova Z. - V.PDFPosudek vedoucího práce587,8 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Bolkova Z. - O.PDFPosudek oponenta práce553,93 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Bolkova Z. - prubeh.PDFPrůběh obhajoby práce256,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18528

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.