Title: Finanční právo de lege ferenda [přebal CD-ROM]
Citation: Finanční právo de lege ferenda: sborník příspěvků ze setkání zástupců kateder finančního práva ČR a SR. Editor Dana Bárková. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, c2009.
Issue Date: 2009
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: jiný
other
URI: http://hdl.handle.net/11025/1859
ISBN: 978-80-7043-814-5
Keywords: finanční právo;přebaly
Keywords in different language: financial law;CD jackets
Rights: © 2009 Západočeská univerzita v Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Appears in Collections:Finanční právo de lege ferenda

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Financni_pravo_de_lege_ferenda.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/1859

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.