Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIrcingová, Jarmila
dc.contributor.authorVrzalová, Jaroslava
dc.contributor.refereeVacík, Emil
dc.date.accepted2015-06-01
dc.date.accessioned2016-03-15T08:47:47Z-
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2016-03-15T08:47:47Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-12-12
dc.identifier57794
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18600
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na strategické řízení a plánování podniku. Tématem práce je Analýza výkonnosti strategického plánu organizace pro společnost DIOSS NÝŘANY a. s. Na začátku je představena společnost a její strategický plán, který sestává z určení poslání, vize a dlouhodobých cílů včetně strategie pro jejich dosažení. Následuje externí a interní analýza strategického záměru. Výsledky sestaveného finančního plánu jsou podkladem pro analýzu výkonnosti strategického záměru. Následuje hodnocení výkonnosti strategického plánu a určení dispozic pro implementaci strategického plánu. Poslední částí práce je identifikace a posouzení možných rizik ohrožujících naplnění strategického plánu společnosti.cs
dc.format100 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstrategický pláncs
dc.subjectstrategická analýzacs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectvýkonnostcs
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.titleAnalýza výkonnosti strategického plánu organizacecs
dc.title.alternativePerformance Analysis of the Strategic Plan of an Organizationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe presented thesis is focused on the strategic management in a company. The topic of the thesis is Performance analysis of the strategic plan of an organization for the company DIOSS NÝŘANY a. s. At the beginning the company and the strategic plan are presented. The strategic plan consists of the mission definition, the vision definition and long-term objectives of the company including strategy to achieve the objectives. External and internal analysis of the strategic plan follow. Results of the financial plan construction are the basis for the strategic plan efficiency analysis. Then the performance analysis of the strategic plan and evaluation of company's dispositions for the implementation of the strategic plan follows. The last part of the thesis is identification and consideration of possible risks endangering the realization of the strategic plan.en
dc.subject.translatedstrategic planen
dc.subject.translatedstrategic analysisen
dc.subject.translatedfinancial planen
dc.subject.translatedefficiencyen
dc.subject.translatedrisk analysisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Vrzalova.pdfPlný text práce3,79 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-DP_vrzalova_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,27 MBAdobe PDFView/Open
oponent-DP_Vrzalova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-vrzalova_DP.PDFPrůběh obhajoby práce846,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18600

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.