Název: Návrh lineárního kompresoru
Další názvy: Design of linear compresssor
Autoři: Štěpánek, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Kindl, Vladimír
Oponent: Pechánek, Roman
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18698
Klíčová slova: lineární kompresor;cívka;komprese vzduchu;permanentní magnet;translační pohyb.
Klíčová slova v dalším jazyce: linear compressor;coil;air compression;permanent magnet;translational motion.
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vývoj nového typu lineárního pístového kompresoru pro speciální použití. Hlavními cíli této práce jsou konstrukce prototypu a snaha o optimalizaci jeho chodu na základě simulování, zkoušení a měření jednotlivých uspořádání jeho akčního členu. Dalším cílem je shromáždění teorie pro návrh a realizaci obdobných pohonů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on the design of a new type of linear reciprocating air compressor for special applications. The main objectives of this work are design of a prototype and optimization of its operation based on simulating, testing and measurement of its variously designed actuator. Another aim is to collect theories for the design and implementation of similar drives.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bp_stepanek.pdfPlný text práce1,44 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-062725_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-062725_oponent.pdfPosudek oponenta práce298,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-062725_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce178,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18698

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.