Název: Nový zákon o dani z příjmů
Autoři: Boháč, Radim
Citace zdrojového dokumentu: Finanční právo de lege ferenda: sborník příspěvků ze setkání zástupců kateder finančního práva ČR a SR. Editor Dana Bárková. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, c2009, s. 27-32.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/1870
ISBN: 978-80-7043-814-5
Klíčová slova: daň z příjmu;legislativa;Česko
Klíčová slova v dalším jazyce: income tax;Czechia;legislation
Abstrakt: The current legal regulation of individual income tax and corporate income tax do not fulfill the requirements on peace, clarity, exactness, simplicity, foreseeability and transparency of legal regulation. It is necessary to adopt new act on income taxes. The process of preparing legal text of new act on income taxes has begun in November 2008 and is still in progress. The Ministry of finance of Czech Republic should have the ambition to prepare the act on income taxes for a longtime period. I am afraid that the political situation don´t allow fulfilling this aim.
Práva: © 2009 Západočeská univerzita v Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Vyskytuje se v kolekcích:Finanční právo de lege ferenda

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bohac.pdf233,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1870

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.