Název: Zapínací proud transformátoru
Další názvy: Transformer Inrush Current
Autoři: Pospíšil, Karel
Vedoucí práce/školitel: Šobra, Jan
Oponent: Skala, Bohumil
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18716
Klíčová slova: zapínací proud;transformátor;okamžik připojení;indukované napětí;magnetický tok;magnetický obvod;jádro;saturace;magnetická indukce;remanentní indukce
Klíčová slova v dalším jazyce: inrush current;transformer;moment of connection;induced voltage;magnetic flux;magnetic circuit;core;saturation;magnetic induction;remanent induction
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zapínací proud transformátoru, konkrétně popis vznikajícího přechodového děje, způsoby omezování zapínacího proudu a měření zapínacího proudu na zadaném transformátoru.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor theses is focused on inrush current of transformer, especially description of the incipient transient event, the ways of reducing of inrush current and measuring of inrush current on specific transformer
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP-Zapinaci proud transformatoru Pospisil.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-062753_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-062753_oponent.pdfPosudek oponenta práce278,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-062753_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18716

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.