Title: Zapínací proud transformátoru
Other Titles: Transformer Inrush Current
Authors: Pospíšil, Karel
Advisor: Šobra, Jan
Referee: Skala, Bohumil
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18716
Keywords: zapínací proud;transformátor;okamžik připojení;indukované napětí;magnetický tok;magnetický obvod;jádro;saturace;magnetická indukce;remanentní indukce
Keywords in different language: inrush current;transformer;moment of connection;induced voltage;magnetic flux;magnetic circuit;core;saturation;magnetic induction;remanent induction
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na zapínací proud transformátoru, konkrétně popis vznikajícího přechodového děje, způsoby omezování zapínacího proudu a měření zapínacího proudu na zadaném transformátoru.
Abstract in different language: The bachelor theses is focused on inrush current of transformer, especially description of the incipient transient event, the ways of reducing of inrush current and measuring of inrush current on specific transformer
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Zapinaci proud transformatoru Pospisil.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062753_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,84 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062753_oponent.pdfPosudek oponenta práce278,79 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062753_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce194,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18716

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.