Název: Online monitoring izolačního systému točivých strojů velkých výkonů
Další názvy: Online monitoring of insulation system of power rotary machines
Autoři: Rozsíval, Oldřich
Vedoucí práce/školitel: Svoboda, Michal
Oponent: Souček, Jakub
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18725
Klíčová slova: diagnostika;on-line;off-line;izolační odpor;polarizační index;ztrátový činitel;kapacita;zvýšené napětí;frekvenční analýza proudu;částečné výboje;ozón;teplota;vibrace;hluk;monitorovací systém;expertní systém
Klíčová slova v dalším jazyce: diagnostics;on-line;off-line;insulation resistance;polarization index;dissipation factor;capacity;higher voltage;frequency analysis of the current;partial discharge;ozone;temperature;vibration;noise;monitoring system;expert system
Abstrakt: Předmětem této bakalářské práce je online monitorování izolace točivých strojů. Popsány jsou zde jednotlivé veličiny, které se k posuzování stavu izolace používají, z nichž některé je možné využít i pro monitorování online. Dále je popsán online monitorovací systém pro měření veličin spojených s izolací stroje bez nutnosti stroj odstavit z provozu. Poslední částí je zpracovaný přehled monitorovacích systémů pro stroje s popisem jednotlivých prvků, které jsou dostupné na trhu.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this thesis is the insulation online monitoring of rotating machinery. Described are various variables which are used to assess the state of insulation, some of which can also be used for online monitoring. Also described is the online monitoring system for measuring variables related to insulation machine without the need to put the machine out of order. Last part contains an overview of monitoring systems for machines with a description of the individual elements, which are available on the market.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
vBP_Oldrich_Rozsival.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-066100_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce325,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-066100_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-066100_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18725

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.