Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPechánek, Roman
dc.contributor.authorToufar, Jan
dc.contributor.refereeKindl, Vladimír
dc.date.accepted2015-05-29
dc.date.accessioned2016-03-15T08:48:56Z
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:48:56Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-05-11
dc.identifier62850
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18730
dc.description.abstractDiplomová práce ověřuje správnost výsledků ventilačního a tepelného výpočtu asynchronního stroje, za pomoci numerických metod CFD a MKP ve výpočetním prostředí ANSYS. První tři kapitoly seznamují se vznikem, šířením a odváděním tepelných ztrát, kvůli kterým je potřeba tepelný výpočet provést. V dalších dvou částech je rozebrána teorie okolo metody náhradní tepelné sítě a numerických metod, jenž jsou používány v samotném výpočtu. Dále je proveden tepelný výpočet výše zmíněných metod. Výpočet je realizován na asynchronním stroji nízkého výkonu. V závěru práce jsou vyhodnoceny a porovnány jednotlivé výsledky.cs
dc.format57 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectasynchronní motorcs
dc.subjectztrátycs
dc.subjectpřenos teplacs
dc.subjectchlazenícs
dc.subjectnáhradní tepelná síťcs
dc.subjectnumerické metodycs
dc.subjectCFDcs
dc.subjectMKPcs
dc.subjectAnsyscs
dc.subjectmodelcs
dc.subjectprouděnícs
dc.subjectoteplenícs
dc.titleModel chlazení asynchronního motoru s využitím MKPcs
dc.title.alternativeCooling model of induction machine through FEMen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe master thesis verifies correctness of the results by ventilation and thermal calculations with the help of numerical methods CFD and FEM in the computing environment ANSYS. The first three chapter acquaints with the creation, transfer and remove of the heat losses, due to which thermal calculation need to undertake. The theory of the thermal network and numerical methods is examined in the other two chapters, that are used in itself calculation. Another thermal calculation is performed by the above-mentioned methods. The calculation is realized on the asynchronous machine. The results are evaluated and compared individually at the end of the thesis.en
dc.subject.translatedAC induction motoren
dc.subject.translatedlossesen
dc.subject.translatedheat transferen
dc.subject.translatedcoolingen
dc.subject.translatedthermal networken
dc.subject.translatednumerical methodsen
dc.subject.translatedCFDen
dc.subject.translatedFEMen
dc.subject.translatedAnsysen
dc.subject.translatedmodelen
dc.subject.translatedconvectionen
dc.subject.translatedtemperature riseen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_ToufarJan_Model chlazeni AM pomoci MKP.pdfPlný text práce4,36 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062850_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,66 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062850_oponent.pdfPosudek oponenta práce312,93 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062850_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce211 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18730

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.