Title: Výpočet ztrát v železe asynchronního stroje metodou konečných prvků
Other Titles: Calculation of iron loses of induction machine using finite element method
Authors: Lomberský, Filip
Advisor: Kindl, Vladimír
Referee: Pechánek, Roman
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18738
Keywords: točivé magnetické pole;3-f asynchronní motor;ztráty v železe;vířivé proudy;matematický model;metoda konečných prvků
Keywords in different language: three-phase rotative magnetic field;three-phase induction motor;iron losses;eddy currents;mathematical model;finite element method
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na řešení velikosti ztrát v železe asynchronního motoru s využitím metody konečných prvků. Popisuje metodiku výpočtu a srovnává získané výsledky s hodnotami udávanými výrobcem.
Abstract in different language: The master thesis deals with the estimation of the iron losses inside the induction machine using finite element method. It describes the methodology for calculating and comparing the obtained results with the values specified by the manufacturer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP E13N0157P.pdfPlný text práce8,47 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062862_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,62 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062862_oponent.pdfPosudek oponenta práce293,94 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062862_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18738

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.