Title: Projekt FV systému pro zásobování elektřinou rekreačního objektu
Other Titles: Project of FV system used for holiday house supply electricity
Authors: Matějka, Václav
Advisor: Škorpil, Jan
Referee: Bělík, Milan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18743
Keywords: fotovoltaický článek;fotovoltaický panel;akumulátor;rekreační chata;solární energie
Keywords in different language: photovoltaic cell;photovoltaic panel;battery;cottage;solar energy
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh ostrovního fotovoltaického systému. Dále se práce věnuje popisu výroby jednotlivých druhů fotovoltaických článků a zhodnocení výroby fotovoltaické energie.
Abstract in different language: The submitted bachelor's thesis is focused on the design of photovoltaic off-grid system. It is also focused on the description of the production of particular types of photovoltaic cells and the photovoltaic energy production evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vaclav Matejka 2014.pdfPlný text práce1,94 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058754_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce261,1 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058754_oponent.pdfPosudek oponenta práce280,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-058754_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce243,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18743

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.