Název: Fotovoltaické elektrárny v České republice
Další názvy: Photovoltaic Power Plants in the Czech Republic
Autoři: Fictum, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Raková, Lenka
Oponent: Holý, Jaroslav
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18744
Klíčová slova: fotovoltaické elektrárny;fotovoltaické články;fotovoltaické panely;elektřina;sluneční záření
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaic power;photovoltaic cells;photovoltaic panels;electricity;solar radiation
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na FVE. První část práce je zaměřena na principy a typy fotovoltaických článků. Druhá část se zabývá metodami možnosti zvýšení účinnosti FVE. Třetí část je zaměřena na návrhu FVE pro rodinný dům a analýzu čtyř lokalit pro výstavbu FVE v ČR. Ve čtvrté části práce je využívání FVE v ČR a popis některých z nich. Pátá část se zabývá legislativou a výkupními cenami v ČR. V posledním bodu bakalářské práce je zhodnocení výhod i nevýhod možného navýšení instalovaného výkonu FVE v ČR.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on photovoltaic power plants. The first part focuses on the principles and types of photovoltaic cells. The second part deals with methods the possibility of increasing the efficiency of solar panels. The third part focuses on the design of solar power for house and an analysis of four sites for the construction of photovoltaic power plants in the Czech Republic. In the fourth part is the use of photovoltaic power plants in the Czech Republic and a description of some of them. The fifth section deals with legislation and purchase prices in the country. In the last point of this thesis is to evaluate the advantages and disadvantages of a possible increase in installed capacity FVE Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Fictum Tomas_2015.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-062883_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce318,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-062883_oponent.pdfPosudek oponenta práce272,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-062883_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce230,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18744

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.