Název: Kogenerační technologie ve spalovnách komunálních odpadů
Další názvy: Cogeneration Technologies in Municipal Wastes Incinerators
Autoři: Hejtmánek, Martin
Vedoucí práce/školitel: Raková, Lenka
Oponent: Kuchynková, Jana
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18745
Klíčová slova: kogenerace;spalovna;komunální odpad;energetické využití odpadu;vliv na životní prostředí;ekonomické zhodnocení
Klíčová slova v dalším jazyce: cogeneration;incinerator;municipal waste;energy recovery;environmental impact;economic evaluation
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na kogenerační technologii ve spalovnách komunálního odpadu. V první části práce je provedeno obecné seznámení s problematikou kogenerace a popsán princip výroby elektrické energie a tepla. Dále je zde shrnuta legislativa ČR zabývající se energetickým využitím komunálního odpadu. V hlavní části práce je posouzena vhodnost využití kogenerace ve spalovnách odpadů z energetického, ekonomického a ekologického hlediska. V závěru práce je pak ukázánpravděpodobný vývoj energetického využití komunálního odpadu v budoucnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on cogeneration technology in municipal waste incinerators. The first part is a general introduction to the issue of cogeneration and described the principle of electricity and heat production. The following is a summary of Czech legislation dealing with municipal waste energy recovery. The main part evaluates the suitability of cogeneration in waste incineration plants from the energy, economic and environmental perspective. In Conclusion the bachelor thesis includes an evaluation of the appropriate use of energy from municipal waste in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Martin_Hejtmanek.pdfPlný text práce5,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-062885_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce296,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-062885_oponent.pdfPosudek oponenta práce293,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-062885_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce238,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18745

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.