Title: Metodika pro výstavbu a výrobu se sníženým vlivem na volně žijící živočichy
Other Titles: Methods for construction and production with decreased impact on freely living animals
Authors: Brozmanová, Hedvika
Advisor: Jindra, Petr
Referee: Pešová, Jiřina
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18746
Keywords: živočichové;nástrahy;výstavba;volná příroda
Keywords in different language: animals;traps;construction;wildlife
Abstract: Tato práce je metodickým zpracováním možných nástrah, které se vyskytují v přírodě, a kterým by se dalo za použití různých opatření předejít. Cílem práce bylo uvědomit lidi, co je v přírodě vystaveno špatně a jakým způsobem mohou zaopatřit stavby, pozemní komunikace, ploty a jiné veřejné prostory, které mohou být nebezpečné pro všechny volně žijící živočichy, nebo určité skupiny živočichů. Práce by mohla sloužit jako metodický návod pro architekty designéry nových staveb, popřípadě soukromníky, kteří chtějí minimalizovat dopady svých plánů.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with possible snares in the environment, which can be dangerous for many animals and birds. It is a guideline that can help to prevent injuries or even death of animals, to show people how they can ensure their buildings, fences, roads or other public areas against them. Thesis could serve as a manual for architects, designers or constructors, who want to minimize their impact on animal's environment, as well as ordinary people, who solve problems on their existing buildings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brozmanova_Hedvika_2015_06_5.pdfPlný text práce2,93 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062886_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce317,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062886_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajobaBrozmanova.pdfPrůběh obhajoby práce398,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18746

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.