Title: Možnosti sběru a recyklace nápojových obalů z hliníku
Other Titles: Possibilities of aluminous drink cover collection and recycling
Authors: Heřmanová, Eva
Advisor: Ščerba, Eduard
Referee: Jindra, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18747
Keywords: hliník;recyklace;sběr;plechovka;třídění odpadů;sběr odpadů;obal;odpad;využití odpadu;analýza;legislativa
Keywords in different language: aluminum;recycling;collection;tin;waste sorting;waste collection;packaging waste;waste utilization;analysis;legislation
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na rozbor problematiky možnosti sběru a recyklace nápojových obalů z hliníku. První kapitola se zabývá samotným hliníkem, jeho těžbou, výrobou a dopadem na životní prostředí. Druhá kapitola je zaměřena na samotnou výrobu hliníkových plechovek. Následující kapitola se soustředí na nakládání s obalovými materiály v České Republice a další pak řeší problematiku v zahraničí. V závěrečné kapitole je pak popsán můj vlastní návrh na sběr a recyklaci.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on analysis of issue regarding collection and recycling of aluminum beverage containers. First chapter deals with aluminum itself, it's extraction, production and environmental impact. The second chapter is focused on the actual production of aluminum cans. The next chapter deals with management of packing materials in the Czech Republic and other next one is trying to solve problems abroad. In the last chapter is description of my own idea of collecting and recycling
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Eva Hermanova.pdfPlný text práce2,2 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062888_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce328,92 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062888_oponent.pdfPosudek oponenta práce311,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajobaHermanova.pdfPrůběh obhajoby práce381,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18747

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.