Název: Účelnosť zmien daňového práva v kontexte aktuálnych spoločenských procesov
Autoři: Sabayová, Mária
Húlanová, Mária
Dudor, Ladislav
Citace zdrojového dokumentu: Finanční právo de lege ferenda: sborník příspěvků ze setkání zástupců kateder finančního práva ČR a SR. Editor Dana Bárková. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, c2009, s. 64-67.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/1875
ISBN: 978-80-7043-814-5
Klíčová slova: daňové právo;legislativa;Slovensko
Klíčová slova v dalším jazyce: tax law;legislation;Slovakia
Abstrakt: This article is a reflection of some of the most recent changes in the tax area, not only in relation to anticrisis measures taken by the Government of Slovak Republic and their legitimacy in relation to the need to stabilize the legal certainty resulting from tax legislation.
Práva: © 2009 Západočeská univerzita v Plzni. Všechna práva vyhrazena.
Vyskytuje se v kolekcích:Finanční právo de lege ferenda

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sabayova.pdf207,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/1875

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.