Title: Rozvoj obnovitelných zdrojů energie v ČR
Other Titles: Renewable energy sources development in CR
Authors: Němeček, Ondřej
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Škorpil, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18753
Keywords: obnovitelné zdroje energie;větrná energie;solární energie;vodní energie;biomasa;bioplyn;geotermální energie
Keywords in different language: renewable energy resources;wind energy;solar energy;hydroelectric power;biomass;biogas;geothermal energy
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice. Snahou bude vytvořit určitý přehled, který může sloužit jako úvod do této problematiky. Práce je rozdělena do pěti hlavních témat, dle charakteru obnovitelného zdroje. Každé téma obsahuje historický vývoj, teoretický rozbor a vysvětlení základních funkcí a principů. Dále práce zahrnuje zhodnocení přírodních a technických podmínek včetně legislativních prvků, ale i přehled současného stavu a hypotetické nahlédnutí do budoucího rozvoje.
Abstract in different language: This thesis is focused on the developement of renewable energy in the Czech Republic. Effort will be to create some (certain) overview, which can be used as introduction into this issue. This thesis is divided into 5 main topics according to the character of renewable energy. Each topic contains historical developement, theoretical analysis and explaining of the basic functions and principles. Thesis also contains assessment of biological and technical conditions including legislatives, summary of the current status and hypothetical view into the future developement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_NemecekOndrej_2015.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062895_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce271,32 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062895_oponent.pdfPosudek oponenta práce318,04 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062895_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce226,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18753

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.