Název: Tuhá alternativní paliva a jejich využití
Další názvy: Solid alternative fuels and its utilization
Autoři: Šafaříková, Martina
Vedoucí práce/školitel: Ščerba, Eduard
Oponent: Škorpil, Jan
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18756
Klíčová slova: tuhá alternativní paliva;energetické využití;zařízení pro energetické využití odpadu;recyklace odpadu;mechanicko-biologická úprava
Klíčová slova v dalším jazyce: solid alternative fuels;energy;recovery devices for energy recovery;waste recycling;mechanical-biological treatment
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na řešení využití alternativních paliv v energetice, konkrétně na tuhá alternativní paliva. Poukazuje na problematiku neobnovitelných zdrojů a nabízí jako možnou cestu tuhá alternativní paliva. Avšak také předkládá problematiku jeho výroby a dopravy ke spotřebiteli. Toto téma je velice zajímavé, protože je to další možnost, jak zpracovávat a energeticky využívat odpad. Pro předložení energetického využití paliv byla použita obsahová analýza časopisů a sběr primárních dat studováním odborných článků. Závěr práce celkově hodnotí praktické využití těchto paliv.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis focuses on addressing the use of alternative fuels in the energy sector, specifically for solid alternative fuels. It highlights the problem of non-renewable resources and offering a possible way solid alternative fuels. But also presents problems of its production and transportation to consumers. This topic is very interesting, because it's another way to handle with utilize waste and energy use it. For the submission of the energy use of fuels was used content analysis of magazines and collection of primary data by studying academic articles. Finally, the work overall assessment of the practical use of these fuels.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Safarikova_Tuhaalternativnipalivaajejichvyuziti.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-062899_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce323,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-062899_oponent.pdfPosudek oponenta práce295,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-obhajobaSafarikova.pdfPrůběh obhajoby práce345,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/18756

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.