Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSedláček, Jancs
dc.contributor.authorHříbal, Vojtěchcs
dc.contributor.refereeVostracký, Zdeněkcs
dc.date.accepted2015-05-29cs
dc.date.accessioned2016-03-15T08:49:28Z
dc.date.available2014-10-15cs
dc.date.available2016-03-15T08:49:28Z
dc.date.issued2015cs
dc.date.submitted2015-05-11cs
dc.identifier60690cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18767
dc.description.abstractPředkládaná diplomová práce se zabývá výpočetní analýzou chlazení indukčního ohřevu. V teoretickém úvodu mé diplomové práce popisuji tři možnosti sdílení tepla konvekcí, kondukcí a radiací. Druhou teoretickou kapitolou je oteplení proudové dráhy a chlazení. Dále teoreticky popisuji numerické metody výpočtu. Pro samotný numerický výpočet v programu ANSYS Fluent jsem navrhl indukční ohřívačku oceli pro tváření za tepla. Výsledky byly zpracované do tabulky a oteplení bylo větší, než jsou přípustné hodnoty. Proto bylo navrženo opatření pro lepší chlazení indukčního ohřevu.cs
dc.format43cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectchlazení elektrického zařízenícs
dc.subjectoteplení proudové dráhycs
dc.subjectsdílení teplacs
dc.subjectindukční ohřevcs
dc.subjectlaminární prouděnícs
dc.subjectturbulentní prouděnícs
dc.subjectReynoldsovo číslocs
dc.titleVýpočetní analýza chlazení elektrického zařízenícs
dc.title.alternativeComputational analyses of electric device coolingen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with a computing analysis of the cooling system of induction heating. In the theoretical part of my thesis, I describe three ways of heat sharing - convection, conduction and radiation. The second theoretical chapter is about warming up of the current line and cooling down. Then I theoretically describe numeric methods of the calculation. For the numeric calculation itself, in program ANSYS Fluent, I designed an induction heater for heat steel shaping. The results were processed into a chart and the warming was higher than acceptable values. Therefore I suggested steps for better cooling of induction heating.en
dc.subject.translatedcooling system of electric applianceen
dc.subject.translatedwarming of current lineen
dc.subject.translatedheat sharingen
dc.subject.translatedinduction heatingen
dc.subject.translatedlaminar flowen
dc.subject.translatedturbulent flowen
dc.subject.translatedReynold's numberen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Hribal - d.p..pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-060690_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce360,97 kBAdobe PDFView/Open
oponent-060690_oponent.pdfPosudek oponenta práce340,79 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-060690_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce306,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18767

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.